شیراز، خیابان قدوسی غربی، نبش کوچه ۱۵

همه روزه از ساعت ۸ الی ۲۳